Verblijfsovereenkomst / overeenkomst voor logiesverstrekking

Ook tijdens de vakantie blijft men niet gespaard van regels. Zeker bij de kamerreservatie is een juridisch kader noodzakelijk.

De door de gast aangevraagde en door het logiesverstrekkende bedrijf geaccepteerde kamerreservatie of boeking brengt tussen beide partijen een overeenkomst tot stand, de zogenaamde verblijfsovereenkomst of overeenkomst voor logiesverstrekking, die net zoals alle overeenkomsten door beide partijen moet worden nageleefd. Volgens de wet en rechtspraak omvat deze overeenkomst onder andere de volgende regelingen:

1. De verblijfsovereenkomst of overeenkomst voor logiesverstrekking is afgesloten zodra de kamerreservatie door het logiesverstrekkende bedrijf geaccepteerd is.

2. De herbergier/hotelier/verhuurder is verplicht om de gereserveerde kamer ter beschikking te stellen. Anders moet hij de gast een schadevergoeding betalen.

3. De gast is verplicht om de overeengekomen of normale kamerprijs voor de duur van de overeenkomst te betalen. Dit geldt ook wanneer de kamer niet wordt gebruikt. Bij niet-gebruik moeten de door de herbergier uitgespaarde kosten en de inkomsten uit het doorverhuren van de kamer aan derden worden verrekend.

4. De verhuurder is te goeder trouw verplicht om niet-gebruikte kamers indien mogelijk toe te kennen.

5. De firma Saarschleifenland Tourismus GmbH treedt slechts op als tussenpersoon. Een overeenkomst komt steeds tot stand tussen de besteller en de verhuurder.